TOP > 60Kotowaza > AIUEO order

ことわざ60選Ame futte ji katamaru Ishino uenimo sannen Ishibasi wo tataite wataru Issun saki ha yami
Issun no mushinimo gubuno tamashi Issekinichou Inumo arukeba boni ataru Inonakano kawazu taikaiwo shirazu
Umano mimini nenbutu Ebide tai wo turu Okame hachimoku Onini kanabou
Obini midikasi tasuki ni nagasi


TOPTo the top of this pageSitemap