TOP > 60Kotowaza > Genre

ことわざ60選Issun no mushi nimo gobu no tamashii Isseki nichou Inumo arukeba bouni ataru Ino nakano kawazu taikaiwo shirazu
Umano mimini nenbutu Ebide taiwo turu Kaiinu ni tewo kamareru

Kiji mo nakazuba utaremai

Kenen no naka Koketsu ni irazunba koji wo ezu Saru mo ki kara ochiru Suzume hyaku made odori wasurezu
Tatsu tori ato wo nigosazu Tade kuu mushi mo sukiduki Tsuki to suppon Tsuru no hitokoe
Toranu tanuki no kawazanyou Torano iwo karu kitsune Tonde hini iru natsuno musi Nakitturani hachi
Nekoni koban Nouaru takaha tumewo kakusu


TOPTo the top of this pageSitemap