TOP > 60Kotowaza > Level

ことわざ60選Isi no ue nimo sannnenn Ishibasi wo tataite wataru Issekinicyou Inu mo arukeba bou niataru
Uma no mimi ni nenbutu Ebi de tai wo turu Oni ni kanabo- Kaiinu ni tewo kamareru
Kenen no naka Saru mo kikara ochiru Siranu ga hotoke Se ni haraha kaerarenu
Tana kara botamochi Tuki to suppon Turu no hitokoe To-dai moto kurashi
Donguri no sekurabe Nakitura ni hachi Nikai kara megusuri Neko ni koban
Hotoke no kao mo sando made Yakeishi ni mizu Rui ha tomo wo yobu


TOPTo the top of this pageSitemap